BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2007
Issue
2
Pages
115-122
<<
>>

Section History & Philology
Title Semantic structure of polysemantic adjectives
Author(-s) Merzlyakova A.Kh.
Abstract This article is devoted to the problem of polysemantic adjectives examined as a complicated semantic system (semantic field), as verbalization of concepts interrelation. The main forms of semantic derivation are metaphor and metonymy.
Keywords полисемия , перцептивные прилагательные , метафора , метонимия
UDC 81'37 (045)
References
 1. Apresyan YU.D. Leksicheskaya semantika. Sinonimicheskie sredstva yazyka. M.: Nauka, 1974. 367 pages. 1
 2. Arhipov I.K. Leksicheskij prototip i ego istoricheskie korni // Problemy semanticheskogo opisaniya edinits yazyka i rechi: Tez. dokl. Mezhdunar. nauch. konf. Minsk, 1998. 2
 3. Boldyrev N.N. Funktsionalno-semiologicheskij podhod k analizu yazykovyh edinits // Problemy semanticheskogo opisaniya edinits yazyka i rechi: Tez. dokl. Mezhdunar. nauch. konf. Minsk, 1998. 3
 4. Zvegintsev V.A. Semasiologiya. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1957. 323 pages. 4
 5. Kobozeva I.M. Lingvisticheskaya semantika: Ucheb. posobie M.: Editorial URSS, 2000. 352 pages. 5
 6. Krongauz M.A. Semantika: Uchebnik dlya vuzov. M., 2001. 399 pages. 6
 7. Levitskij V.V. Eksperimentalnye dannye k probleme smyslovoj struktury slova // Semanticheskaya struktura slova. M.: Nauka, 1971. 7
 8. Minskij M. Ostroumie i logika kognitivnogo bessoznatelnogo // Novoe v zarubezhnoj lingvistike. M.: Progress, 1988. Vyp. 23. 8
 9. Novikov I.A. Problemy yazykovogo znacheniya // Izbrannye trudy. M.: Izd-vo RUDN, 2001. T.1. 672 pages. 9
 10. Paducheva E.V. O semanticheskoj derivatsii: slovo kak paradigma leksem // Russkij yazyk segodnya: Sb. st. M.: Azbukovnik, 2000. Vyp.1. 10
 11. Purleva N.A. Proizvodnoe mnogoznachnoe slovo s kognitivnyh pozitsij issledovaniya // Problemy semanticheskogo opisaniya edinits yazyka i rechi: Materialy Mezhdunar. nauch. konf. Minsk, 1998. S.179. 11
 12. Rahilina E.V. Kognitivnaya semantika: Istoriya. Personalii. Idei. Rezultaty // Semiotika i informatika: Sb. nauch. st. M.: Russkie slovari, 1998. 12
 13. Ustinova I.P. Tematicheskaya gruppa kak leksicheskaya mikrosistema (na materiale prilagatelnyh tsveta sovremennogo anglijskogo yazyka): Dis. …kand. filol. nauk. L., 1986. 244 pages. 13
 14. Ufimtseva A.A. Opyt izucheniya leksiki kak sistemy. M., 1962. 14
 15. Ufimtseva A.A. Slovo v leksiko-semanticheskoj sisteme yazyka. M.: Nauka, 1968. 272 pages. 15
 16. Nida E. A system of semantics // Studies in Descriptive and Applied Linguistics. Tokyo, 1965. Vol. 8. 16
Full text