BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2007
Issue
2
Pages
167-170
<<
>>

Section History & Philology
Title The particularities of language behavior in business communication (in Russian, English and French languages)
Author(-s) Savchenko T.V.
Abstract The article deals with the comparison analysis of genre particularities of business letters texts in Russian, English and French languages. The aim is to research the language behavior of business partners, their intention.
Keywords деловое общение , коммуниканты , речевой акт , интенция , речевое поведение , речевое взаимодействие , жанр
UDC 811'23(045)
References
  1. Bahtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. M., 1979. 444s. 1
  2. Vorozhtsova I.B. Lichnostno-deyatelnostnaya model obucheniya inostrannomu yazyku. Izhevsk: Izd. dom «Udmurtskij universitet», 2002. 344s. 2
  3. Vorozhtsova I.B. Intentsionalnaya struktura teksta. Kormanovskie chteniya: Materialy Mezhvuz. konf. (Izhevsk, aprel 2004) / Sost. E.A. Podshivalova, D.I. Cherashnyaya. Izhevsk: Izd. dom «Udmurtskij universitet», 2005. Vyp.5. 200 pages. 3
  4. Vorozhtsova I.B. Kultura obscheniya v rechevom vzaimodejstvii. Ucheb. posobie. Izhevsk: Izd. dom «Udmurtskij universitet», 2007. 4
  5. Gak V.G. Teoreticheskaya grammatika frantsuzskogo yazyka. Sintaksis. M.: Vyssh. shk., 1986. 199s. 5
  6. Gijom G. Printsipy teoreticheskoj lingvistiki. M.: Progress, 1992. 224 pages. 6
  7. Levitskij YU.A. Problemy lingvistiki teksta. Perm, 2002. 106 pages. 7
Full text