BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2010
Issue
2
Pages
135-138
<<
>>

Section History & Philology
Title Lingvo-culturological foundations of the modern language education content
Author(-s) Makhankova N.V.
Abstract Modern intercultural paradigm of modern language education which is the result of educational purposes and methodology changes refers to the principles of polycultural personality development, to acquiring subject boundaries of educational sphere, namely the interaction of culture and society.
Keywords intercultural paradigm, language education content; principles of language learning and teaching; culture; cross-cultural communication; language personality; secondary language personality
UDC 811 (045)
References
 1. Baklashkina M.V. Obuchenie inoyazychnomu mezhlichnostnomu obscheniyu na zanyatiyah po inostrannomu yazyku v shkole i vuze // IYASH. 2009. #1. S.8-13.
 2. Bergelson M.B. Lingvisticheskie metody issledovaniya v oblasti (mezhkulturnoj) kommunikatsii, Kommunikatsiya: kontseptualnye i prikladnye aspekty / Rostov n/D.: Rostov. ped. un-t, 2004.
 3. Galskova N.D., Gez N.I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: Lingvodidaktika i metodika: ucheb. posobie. M: Akademiya, 2008.
 4. Grushevitskaya T.G., Popkov V.D., Sadohin A.P. Osnovy mezhkulturnoj kommunikatsii: uchebnik dlya vuzov. M.: Akademiya, 2002.
 5. Zakon RF «Ob obrazovanii». M: Akademiya, 2002.
 6. Zimnyaya I.A. Obschaya kultura i sotsialno-professionalnaya kompetentnost cheloveka. URL: http://www.eidos.ru/journal/2008
 7. Zimnyaya I.A. Sotsialno-professionalnaya kompetentnost kak tselostnyj rezultat professionalnogo obrazovaniya. M.; Ufa, 2005.
 8. Kagan M.S. Obschaya harakteristika kultury, ee stroeniya i funktsii // Vvedenie v teoriyu hudozhestvennoj kultury. Spb., 1993.
 9. Makarenko I.A. Tuzlukova V.I., Rozina I.N. English with the Internet. Polycultural world and global education: Problems and solutions: rniga dlya uchenika.Rostov n/D.: Rostov. ped. un-t, 2004.
 10. Mirolyubov A.A. Kulturovedenie v sisteme sovremennogo yazykovogo obrazovaniya // IYASH. 2001. #3.
 11. Rasporyazhenie Pravitelstva RF ot 29 dekabrya 2001 g. # 1756 «Kontseptsii modernizatsii rossijskogo obrazovaniya na period do 2010 goda».
 12. Utehina A.N. Professionalno-orientirovannye tehnologii v sovershenstvovanii yazykovogo obrazovaniya // Vestn. Udm. un-ta. Ser. Istoriya i filologiya. 2009. #1. S.181-187.
 13. Haleeva I.I. «Lingvauni»− vklad v kulturu mira// Lingvauni: Tretya mezhdunarodnaya konferentsiya YUNESKO. M., 2000.
Full text