BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2010
Issue
2
Pages
145-149
<<
>>

Section History & Philology
Title Extralinguistic conditions as a factor of the lexical internationalization
Author(-s) Kochurova Yu.N.
Abstract The article deals with the international vocabulary of the French origin. The French influence on English and Russian languages is studied. The linguistic contacts are observed as an external factor of changes in the lexicon.
Keywords lexicon, borrowing, international words, exralinguistic factors, linguistic contacts
UDC 81' 373.45
References
 1. Akulenko V.V. Voprosy internatsionalizatsii slovarnogo sostava yazyka. Harkov: Izd-vo Harkov. un-ta, 1972. 215 pages.
 2. Akulenko V.V. Suschestvuet li internatsionalnaya leksika? // Vopr. yazykoznaniya. 1961. # 3. S. 60-69.
 3. Bankav A.YA. Rol frantsuzskogo yazyka v internatsionalizatsii slovarnogo sostava neromanskih yazykov // Sovremennye problemy romanistiki: funktsionalnaya semantika: tez. V Vsesoyuz. konf. po romanskomu yazykoznaniyu. T. 1. Kalinin: Kalinin. gos. un-t, 1986. S. 17-19.
 4. Birzhakova E.E., Vojnova L.A., Kutina L.L. Ocherki po istoricheskoj leksikologii russkogo yazyka XVIII veka. L.: Nauka, 1972. 431 pages.
 5. Vajnrajh U. Yazykovye kontakty: sostoyanie i problematika issledovanij. Kiev, 1979.
 6. Vvedenie v germanskuyu filologiyu: uchebnik dlya filologicheskih fakultetov / M.G. Arsenieva, S.P. Balashova, V.P. Berkov, L.N. Solovieva. M.: GIS, 2003. 320 pages.
 7. Volodarskaya E.F. Vzaimodejstvie russkogo i anglijskogo yazykov na razlichnyh etapah istoricheskogo razvitiya. CH. 1 // Vopr. filologii. 2001. # 1(7) S. 62-67.
 8. Gelberg S.YA. Etnoistoricheskie kontakty anglijskogo yazyka: ucheb. posobie. Izhevsk: Izd. dom «Udmurtskij universitet», 2006. 140 pages.
 9. Zhirmunskij V.M. O sinhronii i diahronii v yazykoznanii // Vopr. yazykoznaniya. 1953. # 5. S. 42-54.
 10. Zelenina T.I., Zagulyaeva B.SH., Butorina N.V. Mnogoyazychnyj slovar: na osnove frantsuzskoj leksiki, zaimstvovannoj russkim i udmurtskim yazykami. Izhevsk: Izd. dom «Udmurtskij universitet», 2003. 99 pages.
 11. Ilish B.A. Istoriya anglijskogo yazyka. 4-e izd., pererabot. i dop. M.: Izd-vo lit. na inostr. yaz., 1958. 367 pages.
 12. Rastorgueva T.A. Istoriya anglijskogo yazyka: uchebnik. M.: Vyssh. shk., 1983. 347 pages., il. Na angl. yaz.
 13. Reformatskij A.A. Vvedenie v yazykovedenie: uchebnik dlya vuzov / pod red. V.A. Vinogradova. M.: Aspekt Press, 2001. 536 pages.
 14. Sorokin YU.S. Ob obschih zakonomernostyah razvitiya slovarnogo sostava russkogo literaturnogo yazyka XIX v. // Vopr. yazykoznaniya. 1961. # 3. S. 23-36.
 15. Shahraj O.B. K voprosu o smyslovyh vzaimootnosheniyah internatsionalnyh slov v raznyh slovah // Inostrannye yazyki v shkole. 1955. # 1. S. 24-31.
Full text