BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Lozhkova A.V.


Affiliation: Ural State Pedagogical University
Address: 620017, Russia, Yekaterinburg, prosp. Kosmonavtov, 26
Publications