BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Musikhin A.L.


Affiliation: Nizhniy Novgorod State Pedagogical University
Address: 603005, Russia, Nizhniy Novgorod, Ul’yanova st., 1
Publications