BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Serebryakova E.G.


Affiliation: Voronezh State University
Address: 394006, Russia, Voronezh, Universitetskaya sq., 1
Publications