BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Solomatina S.Yu.


Affiliation: Kalashnikov Izhevsk State Technical University
Address: Studencheskaya st., 7, Izhevsk, Russia, 426069
Publications