BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2007
Issue
2
Pages
131-136
<<
>>

Section History & Philology
Title Secondary nomination in poetry of A. Akhmatova (based on the collection of works «VECHER» (Evening)
Author(-s) Metlyakova E. V.
Abstract Functions and different kinds of repetition in the collection of works by A. Akhmatova are considered.
Keywords поэзия , лирика , структурно-семантическая организация текста , повторная номинация , идентичные и вариативные, контактные и дистантные повторы , А. Ахматова
UDC 811.161.1`37:821.161.1-14Ахм.
References
  1. Ahmatova A.A. Stihov moih belaya staya. M., 2000. 512 pages. 1
  2. Gak V.G. Povtornaya nominatsiya i ee stilisticheskoe ispolzovanie // Voprosy frantsuzskoj filologii: Sb. st. / MGPI im. Lenina. M., 1972. 220 pages. 2
  3. Individualno-hudozhestvennyj stil i ego issledovanie / Pod obsch. red. V.A. Kuharenko. Kiev; Odessa: Vischa shk., 1980. 170 pages. 3
  4. Kim G.V. O povtorah kak sposobe intonatsionno-smyslovogo vydeleniya v kontekste pies A. P. Chehova // Slovo v hudozhestvennoj rechi: Sb. nauch. tr. Alma-Ata: Izd-vo Kazah. gos. un-ta, 1986. 180 pages. 4
  5. Kozhevnikova N. A. Tipologicheskie harakteristiki hudozhestvennogo teksta na fone traditsij russkoj literatury // Chelovek - tekst - kultura / Institut razvitiya regionalnogo obrazovaniya. Ekaterinburg, 1994. 120 pages. 5
  6. Murzaeva YU.E. Sredstva peredachi povtora pri perevode poeticheskih tekstov (na materiale sonetov Shekspira i perevodov Marshaka) // Voprosy romano-germanskogo yazykoznaniya. Semantika i sintaksis. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta. 1986. 200 pages. 6
  7. Nekrasov A.S. Povtornaya nominatsiya kak faktor kompozitsii hudozhestvennogo teksta: Dis. … kand. filol. nauk. M., 1985. 209 pages. 7
  8. Ozhegov S.I., Shvedova N.YU. Tolkovyj slovar russkogo yazyka. M., 1999. 8
  9. Ocherki istorii yazyka russkoj poezii HH veka. Poeticheskij yazyk i idiostil: Obschie voprosy. Zvukovaya organizatsiya teksta. M.: Nauka, 1990. 304s. 9
  10. Solganik G.YA. Sintaksicheskaya stilistika (slozhnoe sintaksicheskoe tseloe). M.: Vyssh. shk., 1973. 216 pages. 10
Full text