BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2007
Issue
2
Pages
147-152
<<
>>

Section History & Philology
Title Verbal-nominal base of composites of the Slavic-Russian text: to the question on genesis of the complex word
Author(-s) Nikiforova S.A.
Abstract The genesis of the composites of the Slavic-Russian text is analysed in the article. A verbal-nominal combination with subjective or objective nominal basis is considered to be the word-formation base of the composites.
Keywords древнерусский язык , композит , компонентный состав сложного слова
UDC 482-53
References
  1. Benvenist E. Obschaya lingvistika / Pod red. YU.S. Stepanova. Blagoveschensk, 1998. 360 pages. 1
  2. Ilina kniga. Rukopis RGADA. Tip. 131: Lingvisticheskoe izd. / Podg. grech. teksta, komment., slovoukazateli V.B. Krysko. M.: Indrik, 2005. 904 pages. 2
  3. Novgorodskaya sluzhebnaya mineya na maj (Putyatina mineya). XI vek: Tekst, issledovaniya, ukazateli / Podg. V.A. Baranov, V.M. Markov. Izhevsk: Izd. dom «Udmurtskij universitet», 2003. 788 pages. 3
  4. Slovar drevnerusskogo yazyka (XI-XIV vv.): V 10 t. / In-t rus. yaz.; Gl. red. R.I. Avanesov. M.: Rus. yaz., 1988-2000. T. 1-6. 4
  5. Tarlanov Z.K. Stanovlenie tipologii russkogo predlozheniya v ee otnoshenii k etnofilosofii. Petrozavodsk, 1999. 207 pages. 5
  6. Yanovich E.I. Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka. Minsk: Universitetskoe, 1986. 319 pages. 6
Full text