BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2007
Issue
2
Pages
203-208
<<
>>

Section History & Philology
Title Russion and European Borrowings in Modern Tatar Poetry
Author(-s) Khasanova F.F.
Abstract This article deals with the unexpected semantic shades of words which give a word a new meaning.
Keywords политическая лирика , «суверенный раб» , авторская метафора , «конституционные оковы» , Новый век , «федеральный обруч» , «ортодоксальный снег» , «конъюнктурный соловей»
UDC 82-95.07.321
References
 1. Bolshoj slovar inostrannyh yazykov. M.: YUNVES, 2004. 784 pages. 1
 2. Tatar shig'riyate: 1980-2000 ellar. Kazan: Mђgarif, 2003. 352 b. 2
 3. Dal V.I. Tolkovyj slovar russkogo yazyka. Sovremennaya versiya M.: Eksmo, 2004. 736 pages. 3
 4. Velikie mysli velikih lyudej: Antologiya aforizma: V 3 t. M.: RI-POL KLASSIK, 2002. T. 3. 736 pages. 4
 5. Ђyup Harras. Jљz yaktysy / Zerkalo dushi: Stihi, poemy. Kazan: Tatar. kit. nђshr., 2005. 415 b. 5
 6. Galiullin T.N. Shig'riyat baskychlary: Ђdђbi tђnkyjt mђkalђlђre / Stupeni poezii: Literaturnaya kritika. Kazan: Tatar. kit. nђshr., 2002. 231 b. 6
 7. Harisov R.M. Sajlanma ђsђrlђr / Izbrannye proizvedeniya: V 7 tomah / Sost. i avt. vvod. sl. F. Hasanova. Kazan: Tatar. kit. nђshr., 2006. T.5: Dramaticheskie poemy, roman v stihah. 2006. 287 b. 7
 8. Harisov R.M. Sajlanma ђsђrlђr / Izbrannye proizvedeniya: V 7 tomah / Sost. i avt. vvod. sl. F. Hasanova. Kazan: Tatar. kit. nђshr., 2006. T. 2: Stihi (1980-2000). 2006. 463 b. 8
 9. Tomashevskij B.V. Stilistika i stihoslozhenie. L., 1959. 535 pages. 9
 10. Fajzullin R.G. Sajlanma ђsђrlђr / Izbrannye proizvedeniya: V 6 tomah. Kazan: Tatar. kit. nђshr. T.3: Shigyrlђr, poemalar. 2005. 527 b. 10
 11. Fajzullin R.G. Sajlanma ђsђrlђr / Izbrannye proizvedeniya: V 6 tomah. Kazan: Tatar. kit. nђshr. T.2: Shigyrlђr. 2005. 495 b. 11
 12. Muratov Gazinur. Tљnge ђverelesh / Nochnaya metamorfoza: Stihi, poemy. Kazan: Tatar. kit. nђshr., 2005. 399 b. 12
 13. Dђrdemђnd. Agargan kyl. Tљz.џђm keresh sњz avt. R.Haris. Kazan: Mђgarif, 1999. 111 b. 13
 14. Fatkutdinov Z. Aforizmy i maksimy ili otkroveniya XX veka. Kazan: Tat. kn. Izd-vo, 1996. 358 pages. 14
Full text