BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2007
Issue
2
Pages
29-38
<<
>>

Section History & Philology
Title Тhe analysis of basic units of the lexico-semantic field «family relations» in Russian
Author(-s) Zheleznova Yu.V.
Abstract This article deals with the analysis of some basic units of the lexico-semantic field «family relations» based on the dictionaries, fiction works and periodicals.
Keywords лингвокультурный концепт , лексико-семантическое поле , дифференциальная сема , семантический компонент , когнитивная лингвистика
UDC 811.161.1'373(048)
References
 1. Apresyan YU.D. Idei i metody sovremennoj strukturnoj lingvistiki. M.: Prosveschenie, 1966. 1
 2. Apresyan YU.D. Obraz cheloveka po dannym yazyka: Popytka sistemnogo opisaniya // Vopr. yazykoznaniya. 1995. #1. 2
 3. Vezhbitskaya A. Ponimanie kultur cherez posredstvo klyuchevyh slov. M.: Yazyki slavyanskoj kultury, 2001. 3
 4. Karasik V.I., Slyshkin G.G. Lingvokulturnyj kontsept kak edinitsa issledovaniya // Metodologicheskie problemy kognitivnoj lingvistiki. Voronezh: Izd-vo Voronezh. un-ta, 2001. 4
 5. Kolesov V.V. Mentalnye harakteristiki russkogo slova v yazyke i v filosofskoj intuitsii // Yazyk i etnicheskij mentalitet. Petrozavodsk: Izd-vo Petrozavod. un-ta , 1995. 5
 6. Ozhegov S.I., Shvedova N.YU. Tolkovyj slovar russkogo yazyka. M.: AZ', 1995. 6
 7. Slovar russkogo yazyka: V 4 t. M.: Rus. yaz., 1999. 7
 8. Bulgakov M. Piesy. M.: Iskusstvo, 1962. 8
 9. Goncharov I.A. Obyknovennaya istoriya. M.: Hudozh. lit., 1980. 9
 10. Dostoevskij F.M. Prestuplenie i nakazanie. Izhevsk: Udmurtiya, 1983. 10
 11. Zhigulev A.M. Russkie i narodnye poslovitsy i pogovorki. 3-e izd., ispr. i dop. Ustinov: Udmurtiya, 1986. 11
 12. Tolstoj L.N. Detstvo. Otrochestvo. Yunost. M.: Mosk. rabochij, 1982. 12
 13. Tolstoj L.N. Vojna i mir. L.: Lenizdat, 1984. T. 1-2. 13
 14. Tolstoj L.N. Vojna i mir. L.: Lenizdat, 1984. T. 3-4. 14
 15. Kosmopoliten. 2005. #9. 15
 16. Krestyanka. 2004. #12. 16
 17. Krestyanka. 2005. # 1,4,6, 9,10, 12 17
 18. 1. Tsentr. 2007. #6 (0405). 18
Full text