BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2010
Issue
2
Pages
3-8
>>

Section History & Philology
Title Special Internet-edition of Slavic Gospel and current issues in studying the history of the Russian language in the foreign audience
Author(-s) Zuga O.V.
Abstract The problems faced by teachers in the management of the historic courses, work-melting in foreign universities, and their solutions are discussed. Active development of information technology on the one hand, and student-centered approach to education of XXI century. On the other hand, requires new principles for the filing and examination material. Retrieved from "Manuscript: Slavonic Written Heritage", which contains a collection of ancient and medieval Slavic and Russian texts, written records XI-XIV centuries. Gives everyone instant access to electronic copies of manuscripts through the Internet and allows the texts of the operation needed to address the educational and scientific problems.
Keywords history of the Russian language, the gospel, liturgical texts, the portal "Manuscript", modules Manuscript, computational linguistics, corpus linguistics
UDC 811.161.1'0(045)
References
  1. Alekseev A.A. Zadachi nauchnogo izdaniya slavyanskih i russkih istochnikov XI-XVI vv. // Voprosy yazykoznaniya. 1988. # 4. S. 26-36.
  2. Struktura i funktsii informatsionno-analiticheskoj sistemy «Manuskript» / V.A. Baranov, A.A. Votintsev, R.M. Gnutikov, O.V. Zuga, A.N. Mironov [i dr.] // Informatsionnyj byulleten Assotsiatsii «Istoriya i kompyuter». # 30: Spetsialnyj vypusk: materialy XIII konf. Assotsiatsii AIK (Sankt-Peterburg, 26-29 iyunya 2002 g.). M., 2002. S. 87-89.
  3. Baranov V.A. Polnotekstovye bazy dannyh kak osnova dlya elektronnyh izdanij srednevekovyh rukopisej v Internete: trebovaniya, realizatsiya, perspektivy // XIV Meѓunaroden kongress na slavisti: Zbornik na rezimea. T. 2: Knizhevnost, kultura, folklor, istorija na slavistika. Tematski blokovi / XIV Meѓunaroden kongress na slavisti (Ohrid, 10-16 pages.ptemevri 2008). Skopje, Makedonski slavisticheski komitet, 2008. 393 pages.
  4. Baranov V.A., Gnutikov R.M. Elektronnoe kriticheskoe izdanie srednevekovogo teksta: postanovka zadachi, osnovnye trebovaniya i instrumentalnaya podgotovka // Sovremennye informatsionnye tehnologii i pismennoe nasledie: ot drevnih tekstov k elektronnym bibliotekam: materialy mezhdunar. nauch. konf. (Kazan, 26 - 30 avgusta 2008 g.) / otv. red. V.A. Baranov, V.D. Soloviev. Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 2008. S 36-44.
  5. Baranov V.A. Proekt «Manuskript»: predvaritelnye itogi // Sovremennye informatsionnye tehnologii i pismennoe nasledie: ot drevnih tekstov k elektronnym bibliotekam: materialy mezhdunar. nauch. konf. (Kazan, 26-30 avgusta 2008 g.) / otv. red. V.A. Baranov, V.D. Soloviev. Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 2008. S 32-36.
  6. Bogosluzhebnyj yazyk Russkoj Tserkvi. Istoriya. Popytka reformatsii. M.: Izd. Sretenskogo monastyrya, 1999. 300 pages.
  7. Votintsev P.A. Primenenie tehnologij TEI i OAI v informatsionno-analiticheskoj sisteme «Manuskript» // Digital Humanities 2007. The 19th Joint International Conference of the Association for Computers and the Humanities, and the Association for Literary and Linguistic Computing Univerzity of Illinois, Urbana-Champaign June 4-June 8, 2007. P. 255-257.
  8. Kravetskij A.G. K izucheniyu teksta bogosluzhebnyh knig (Parimejnaya versiya knigi proroka Iony) // Voprosy yazykoznaniya. 1991. # 5. S. 72-83.
  9. Potapova R.K. Novye informatsionnye tehnologii i lingvistika: ucheb. posobie. 3-e izd., susch. dop. M.: Editorial URSS, 2005. 368 pages.
Full text