BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2010
Issue
2
Pages
102-108
<<
>>

Section History & Philology
Title Ontological and gnoseological aspect of quantity category
Author(-s) Schetnikova M.V.
Abstract The paper deals with ontologo-gnoseological aspect of the quantity category. There is presented the evolution of quantity and quantity notion, the importance of quantity category research.
Keywords quantity, number, language, ontology, gnosiology, plurality
UDC 81 - 112.2 (045)
References
 1. Akulenko V.V. Kategoriya kolichestva v sovremennyh evropejskih yazykah. Kiev: Nauk. dumka, 1990. 284 pages.
 2. Aristotel. Sochineniya: v 4 t. M.: Mysl, 1976. T. 1. 549 pages.
 3. Arutyunova N.D. Logicheskij analiz yazyka: kvantitativnyj aspekt. M: Idrik, 2005. 672 pages.
 4. Boduen de Kurtene I.A. Kolichestvennost v yazykovom myshlenii // Izbr. trudy po obschemu yazykoznaniyu. M.: Izd-vo AN SSSR, 1963. 389 pages.
 5. Bondarko A.V. Kolichestvennost // Teoriya funktsionalnoj grammatiki. Kachestvennost. Kolichestvennost. SPb.: Nauka, 1996. S. 5-125.
 6. Gegel G.V.F. Nauka logiki: v 3 t. M.: Mysl, 1970. T. 2. 502 pages.
 7. Gobbs T. Sochineniya: v 2 t. M.: Mysl, 1989. T. 1. 621 pages.
 8. Dekart R. Nachala filosofii // Izbr. proizved. M.: Gospolitizdat, 1950. 710 pages.
 9. Igoshina E.V. Morfotemnyj analiz kategorii kvantitativnosti v raznosistemnyh yazykah: na materiale russkogo i anglijskogo yazykov: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Ulyanovsk, 2004. 23 pages.
 10. Kant I. Sochineniya: v 6 t. M.: Mysl, 1963. T. 3. 543 pages.
 11. Kalinina L.V. Kategoriya chisla i kategoriya kolichestva: obschee i razlichnoe: posobie po spetskursu dlya studentov filol. fak. Kirov, 2006. 68 pages.
 12. Klyujkov S.F. Chisla i poznanie mira. Mariupol, 1997. 112 pages.
 13. Kondakov N.I. Logicheskij slovar-spravochnik. M.: Nauka, 1975. 720 pages.
 14. Maslova V.A. Kognitivnaya lingvistika. Minsk: TetraSistems, 2005. 256 pages.
 15. Parnyuk M.A. Kategoriya kolichestva v nauke. Kiev: Nauk. dumka, 1991. 244 pages.
 16. Reformatskij A.A. Lingvistika i poetika. M.: Nauka, 1987. 262 pages.
 17. Stepanova F.V. Funktsionalno-semanticheskoe pole kolichestvennosti v raznostrukturnyh yazykah: na materiale anglijskogo, russkogo i chuvashskogo yazykov: dis. … kand. filol. nauk. Cheboksary, 2007. 198 pages.
 18. Suprun A.E. Lektsii po yazykoznaniyu. Minsk: Izd-vo Bel. un-ta, 1978. 143 pages.
 19. Turaeva Z.YA. Nekotorye osobennosti kategorii kolichestva (na materiale anglijskogo yazyka) // Vopr. yazykoznaniya. 1985. # 4. S. 122-130.
 20. Fedyaeva E.V. Kontsept NEOPREDELENNOE MNOZHESTVO i ego yazykovaya reprezentatsiya: dis. … kand. filol. nauk. Barnaul, 2009. 200 pages.
 21. Filosofskij entsiklopedicheskij slovar. M.: Sov. entsikl., 1989. S. 254, 255.
 22. Filosofskij entsiklopedicheskij slovar. M.: Infra, 1998. S. 204-207.
 23. Holodovich A.A. Kategoriya mnozhestva v yaponskom v svete obschej teorii mnozhestva // Problemy grammaticheskoj teorii. L.: Nauka, 1979. S. 173-195.
 24. Chesnokova L.D. Kategoriya kolichestva i ee vyrazhenie v sovremennom russkom yazyke. Taganrog: Izd-vo Taganrog. gos. ped. in-ta, 1992. 178 pages.
 25. Shvachko S.A. Yazykovye sredstva vyrazheniya kolichestva v sovremennom anglijskom, russkom i ukrainskom yazykah. Kiev: Vischa shk., 1981. 144 pages.
Full text