BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Article


Year
2010
Issue
2
Pages
115-120
<<
>>

Section History & Philology
Title The intonation of general question in Udmurt
Author(-s) Krasnova T.A.
Abstract Udmurt intonation was studied on the material of neutral and emotional general questions. Methods of auditory and instrumental analyses were used in the research.
Keywords udmurt language, intonation, intonation countour, general question, auditory and instrumental speech analysis
UDC 811.511.131'34(045)
References
  1. Akmarov A.M. Spektralnyj i rentgenograficheskij analiz anglijskih i udmurtskih glasnyh: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. M.: MGPIIYA im. M. Toreza, 1965. 23 pages.
  2. Akmarov A.M. K probleme izucheniya udmurtskoj intonatsii // 200 let udmurtskoj pismennosti. Izhevsk, 1976. S. 44-51.
  3. Ahmanova O.S. Slovar lingvisticheskih terminov. M, 1966. 608 pages.
  4. Bryzgunova E.A. Zvuki i intonatsiya russkoj rechi. 3-e izd. M., 1977. 297 pages.
  5. Bulychev M.N. Poryadok slov v udmurtskom prostom predlozhenii. Izhevsk, 1947.
  6. Panov M.V. Sovremennyj russkij yazyk: Fonetika. M., 1987. 256 pages.
  7. Tarakanov I.V. Ob udarenii v udmurtskom yazyke // Izv. AN ESSR. T. 8: Ser. Obschestv. nauk. # 2. Tallin, 1959. S. 170-177.
  8. Chetvertnyh D. I. Intonatsionnye kontury nekotoryh povestvovatelnyh i voprositelnyh predlozhenij // 200 let udmurtskoj pismennosti. Izhevsk, 1976. S. 133-147.
Full text