BULLETIN
of Udmurt University.
Series History and Philology
udsu-logo

Filatova O.M.


Affiliation: Izhevsk State Agriсultural Academy
Address: 426069, Russia, Izhevsk, Studencheskaya st., 11
Publications